söndag 21 februari 2010

Chaufförboken av Erland Bratt

är tryckt 1919 och är en av de få saker jag sparade från min farmors hem. Den boken innehåller mängder av tips såsom hur man kör uppför backe nedför backe och hur man sträcker ut handen när man svänger etc. Rätt roande att läsa. Med tanke på att boken nästan är 100 år gammal tycker inte jag att så mycket har hänt i bilhistorien ändå. Karosserna ser förstås annorlunda ut men motorn fungerar precis likadant idag (men det finns inte lika mycket plats i motorutrymmet).

Om bromsning skriver Ingenjör Erland Bratt "Lika nödvändiga som bromsarna äro, lika fördärvliga kunna de vara om de utnyttjas utan omdöme. En brutal inbromsning är en välsignelse för ringfirmorna och reparationsverkstäderna, men sakna vi särskild anledning att hålla dessa om ryggen, representerar en sådan bromsning ett hot mot ringarnas och vagnens bestånd."

Däcken måste på den tiden ha varit en mycket svag punkt ifall de hade cykelmodellen på däck. Här en Cheva och en Hupmobil
Man hade magnettändning på den här tiden med tillhörande magnetapparat.Lägg märke till hästskoformade magneten. Magneten behövde ommagnetiseras efter 5000 mil en förvånade lång sträcka.
Många märken som fanns 1919 känner vi igen idag det är t.ex. ett BOSCH tändningssystem och här en bild på Firestones motorvelocipedring. Språket har iallafall förändrats på 100 år - och tur är det. Tänk bara att behöva säga att jag ska ut en sväng med motorvelocipeden.

Inga kommentarer: