söndag 6 december 2009

Om bilar i Sverige

Bilindustrin är viktig för Sverige men något man kan undra över är om svensk bilindustri tillverkar framtidens bilar. Här en artikel från DN "Volvo och SAAB värst när det gäller utsläpp"

http://www.dn.se/opinion/debatt/volvo-och-saab-varst-nar-det-galler-utslapp-1.571687

Sedan en annan sida i samma anda. Där nämns en bilexplosion att vänta när kineserna ska köra bil,
- teknisk utveckling har inte använts till att sänka bränsleförbrukning, utan för att höja prestanda. Man klagar när bensinskatten stiger samtidigt köper man fler och större bilar...osv.

http://www.swedetrack.com/flwa04.htm

Jag tycker att bilar och andra fordon (t.ex. båtar, skotrar) är en frihet men inte en rättighet, mänskligheten får betala.

Jag tror att framtidens nya bilar måste bli mindre och lättare med lägre prestanda och toppfart - det skulle vara roligt med fler motorcyklar ett utomordentligt fortskaffningsmedel så länge marken är bar.

Inga kommentarer: